מה מחכה לכם בבית של מרב?

במושב כמו במושב, להיות הרבליסטית, ולהפוך מבנה חקלאי לחדר טיפול וחדר מפגש רק מתבקש. 
מרב בת המושב מארחת במתחם הקליניקה בנועם ובחיוך.