052-4303270
rut_a@walla.com

בית הכנסת היכל נחמיה בגבעת כח

סיור חוויתי בבית הכנסת המיוחד שהקימו העולים מהכפר צ'נאמנגלאם שבהודו ובו שוחזרו חלקים מרשימים מהמקור בן ה 200- שנה.

היכל מגולף בעץ, חלונות ויטראז', והעתק קבר הצדיק ר' נחמיה בן אברהם שנבנה בחצר ביה"כ הקרוי על שמו.
פתוח בתאום לסיורי קבוצות.

HTMLine - בניית אתרים  |  FRESH - עיצוב גרפי